Record details

Subject heading
    jihovýchodní svahy Českého masivu
Article
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    40 let ložiska Kostelany
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Historie průzkumu uhlovodíků
    The History of the Brunovistulicum : Total-Pb Monazite ages from the Metamorphic Complex
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)