Record details

Subject heading
    kadmium
Article
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Těžké kovy v povodí Odry
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě