Record details

Subject heading
    kalcit
Article
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Cetechovické mramory
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Doppellagige Kronenplatten bei Cupressocrinitiden (Crinoidea, Mittel-Devon)
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Fioletovo-sinjaja ljuminescencija kal'cita i dolomita kak indikator uranovogo orudenenija
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Foraminiferal dissolution at shallow depths of the Walvis Ridge and Rio Grande Rise during the latest Cretaceous : Inferences for deep-water circulation in the South Atlantic
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Formation Conditions of Syntectonic Veins in Lower Palaeozoic Limestones above Crystalline Basement
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Geochemical constraints on the origin and migration of palaeofluids at the northern margin of the Variscan foreland, southern Belgium
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Hřebenáč
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z Horního Benešova
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Limitations of tensor subtraction in isolating diamagnetic fabrics by magnetic anisotropy
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Loucké kameny
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Nedvědice I
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan.. 1., Obrazovanije metasferolitov nasturana v kal'cite
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan. 2., Metasomatičeskoje vytesnenije nasturana kal'citom
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Post-Variscan vein systems in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Precise measurement of Li isotopes in planktonic foraminiferal tests by quadrupole ICPMS
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Recognition and significance of multiple fluid inclusion generations in telogenetic calcites
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Sedliště near Polička
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
    Síra ze Sicílie
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Straw stalactites from building constructions
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Zajímavosti o kalcitu
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině