Record details

Subject heading
    kamenivo drcené
Article
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří