Record details

Subject heading
    kaolin
Article
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Clays in the 21st century
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Genetic types of the kaolin deposits in the Bohemian Massif
    Hydrothermal synthesis of pyrophyllite and some of its properties
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Kaolins: computer-aided X-ray quantitative phase analysis
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    The possibilities of potentiometric determinations of potassium in some silicate raw materials
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování