Record details

Subject heading
    karbonatit
Article
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Distribution of REE in fenites and feldspathized rocks from the bore-hole H-28 in the Čistá ring structure (W.Bohemia)
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Evidence for carbonatite metasomatism in the upper mantle beneath the Bohemian Massif
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Některé poznatky o vývoji alkalických magmat
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?