Record details

Subject heading
    karbonatizace
Article
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier