Record details

Subject heading
    karotáž gama
Article
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže
    Nový pohled na standardizaci a kalibraci gama karotáže
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.