Record details

Subject heading
    kategorie zásob
Article
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin