Record details

Subject heading
    kermezit
Article
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru