Record details

Subject heading
    kladensko-rakovnická pánev
Article
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Carboniferous fertile branch Sporangiostrobus feistmantelii (O.FEISTMANTEL) NĚMEJC and its miospores from the Kladno Basin, Bohemian Massif
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní indukované seizmické děje
    The effect of mining activity on the occurrence of mining tremors in the safety shaft pillar of the Kladno-Mayrau coal mine
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
    Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Historický přehled
    Hornický skanzen Mayrau
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Investigation of the Carboniferous miospores in situ in the Kladno Basin
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů kladenského revíru
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Picking the P- and S-onsets and azimuth angles of rockburst events
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Proposal of multidisciplinary approach to the prediction of mining induced geodynamic processes
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentology of the Fluvial Deposits of the Nýřany Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismic phenomena induced by mining
    Seismology monitoring
    Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Temperature Paleogradient Estimations in the Central Bohemian Basin
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Time variations of absorption
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Type analysis mining induced tremors
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part I - Miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    Vliv těžby na životní prostředí
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.