Record details

Subject heading
    klinopyroxeny
Article
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Mantle wedge flow and emplacement to a granulitized crust - natural example from the Doubrava upper mantle rock in the Bohemian Massif
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    A new natural LPO type of clipopyroxene: evidence from EBSD study of eclogite xenoliths from Kaapvaal craton, South Africa
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Rare earth elements as indicators of premetamorphic mineral composition of orthoamphibolites
    Significance of Clinopyroxene-Olivine-Plagioclase Fractional Crystallization in the Formation of Plutonic Rocks
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Very high-pressure (more then 4 GPa) eclogite associated with the Moldanubian Zone garnet peridotite (Nové Dvory, Czech Republic)