Record details

Subject heading
    knihovnictví
Article
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Služby ČGS v 21.století
    Tillfried Cernajsek
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci