Record details

Subject heading
    kolektorské vlastnosti
Article
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    The influence of electric current transmission trough mud on the measurements of self potentials
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    A new approach to SP-reduction factor in view of electrochemical activity of rocks
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zones of possible occurrence of non-anticlinal deposits in the Vienna Basin