Record details

Subject heading
    koncentrace
Article
    Advances in cave aerosol research
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Comparison between pollutant concentration in the samples of fog and rime water collected at Mt. Milešovka
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Lithium v pitných vodách
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Major-ion contents in the Vltava and forty other rivers of former Czechoslovakia
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Peat bog water chemistry
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Radon flux. New experiences and results
    Radon in soil gas at selected sites in Hokkaido, Japan
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy