Record details

Subject heading
    konference
Article
    1.panevropská paleobotanická konference
    1st European Conference on Landslides
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    2. sjezd České geologické společnosti
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    The 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné Hory, April 12-15, 2000
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    6. uhelně-geologická konference
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    7. evropská konference o jílech
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    7. konference o vltavínech ve Znojmě od 17. do 19.září 1996
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    8. uhelná konference
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    11. mezinárodní sympozium o ostrakodech
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    22. zasedání Evropské seizmologické komise
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    28. Medzinárodný geologický kongres
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    53. konference Meteoritické společnosti
    57. výroční konference Meteoritical Society
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
    60. konference meteoritické společnosti
    70 let Ústředního ústavu geologického
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    100-year Anniversary of the First International Seismological Conference
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aerosol sinter and the cave development
    Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana?
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata Zone (Middle Badenian) of the NE part of Vienna Basin (Slovak part)
    Aktivita československé skupiny IAGOD
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Allocution
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Anisotropy of European lithosphere and its changes associated with suture zones
    Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida)
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures
    Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
    An attempt of palaeogeographical reconstructions of rotliegend (Lower Permian) basins in Central Europe on the basis of new palaeocontinental maps
    Attenuation of coda wawes in the Ostrava region
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Gosau Subgroup of Eisenbach brook in Salzkammergut (Upper Austria)
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Biotity třebíčského plutonu
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    The Bohemian Cretaceous
    Bohemian Cretaceous Basin
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Brněnská geologická škola vzpomínala
    Brno-Královo Pole
    The broadening scope of catchment-level isotope studies (A BIOGEOMON retrospect)
    Březno near Louny
    Budoucnost státních geologických služeb
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    The Cambrian substrate revolution and its impact on the diversification of early echinoderms
    Carbon isotope analysis (delta 13C) of Early to Middle Devonian carbonates from the Prague Syncline, the Carnic Alps, and the Montagne Noire (Czech Republic, Austria, and France)
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    The characteristic paleomagnetic direction of the late Paleozoic units of the West Carpathians
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    A chemostratigraphical correlation of Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era
    Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    10th Coal Geology Conference
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Complete, early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum (Trilobita) from the Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian)
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contrastive strain record within the magmatic fabric in the Land's End granite (SW England): a comparative study of the orientation tensor determined
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Contributions to the lithostratotype of "Hofergrabenmergel" (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian; Upper Austria)
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structure of the eastern Variscides, especially of the Saxothuringian Zone (Erzgebirge - Mid German Crystalline Zone)
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    The Czech Geological Bibliography - its History, Recent Development as a Part of the Czech Geological Survey
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Český kráter
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Deep structure, seismicity pattern and subduction generated concentration of metals in continental wedges overlying convergent plate margins
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Deformation of gabbro-amphibolites in the SW Barrandian zone (W Bohemian Massif, NE Bavaria) - acadian terrane collision
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    The depth of metamorphism and problems of the high-pressure metamorphites, examples from the Bohemian Massif
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Dojmy z pražského kursu environmentální geologie
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Draft candidate list of geosites representative of Central Europe
    Drahé kameny jihovýchodní Asie
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Earliest Upper Cretacecous palynomorphs of basal (transgressive) strata in the Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Early Paleozoic evolution of the Barrandian Terrane Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    The eastern margin of the Bohemian Massif in Austria
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    EFG-Council Meeting in Prag
    Einfluss seismischer Ereignisse auf die Isotopie von Quellgasen - erste Ergebnisse
    Eklogity v roce 1989
    Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
    Entgasungsraten, Chemismus und Isotopenchemie der Quellgase des Vogtlandes und Nordböhmens
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Estimates of dispersities by the interpretation of statistically anisotropic filtration velocity vectors in fluvioglacial aquifers
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    The EUROPROBE TESZ and PACE TMR network Meetings, Prague, Czech Republic, October 4-6, 1998
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    Evropská a slovenská energetická politika
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Facial characteristics from the palynological point of view in the area of the Bohemian Cenomanian
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fe3+ ion exchange reactions of clay minerals
    Felsic granulites from the Gföhl Unit (Austria and Czech Republic): metamorphosed pre-Variscan metagranites or Visean high-pressure melts?
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Final meeting of IGCP Project No 291 "Metamorphic fluids and mineral deposits"
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First cryptostome bryozoan from the Silurian of Bohemia
    First Czech National Meeting to the IGCP Project 335 "Recoveries after mass extinction": aims and outlines
    Flow and fabric development during the diapiric rise of magma: AMS study on plaster models
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Foraminifera from the Cenomanian/Turonian boundary sediments in the Bohemian Cretaceous basin
    Foreword ; Continental Collision and the Tectonosedimentary Evolution of Forelands: Mechanics of Coupling and far-field Deformation (Un)Coupled, August 31-September 2, 2000, Amsterdam, Netherlands - Abstract volume
    Foreword
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fossile Hölzer aus tertiären und quartären Sedimenten des Mühl-, Wald-, Weinviertels und der Molasse
    Fourth International Conference on Paleoceanography Kiel, September 21-25th, 1992
    Fourth International Cretaceous Symposium Hamburg, September 26th - October 4th, 1992
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Fruits of Trapella from the Pannonian s.l. (Upper Pliocene) of NE Hungary
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard Massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure?
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    Genetic significance of phosphorus in fractionated granites: Editorial
    Genetické a ekomorfologické změny
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geochronologické metody v ÚÚG
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    GeoEng 2000
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Geológia a životné prostredie
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie a zdroje uranu v Evropě
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geologists against the Destruction of Natural Environment
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geotectonic and structural phenomena in Western Bohemia and their manifestation in electrical conductivity data
    Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif)
    Geotectonic position, petrochemical and geochronological features of the younger granite complex in the Krušné hory (Erzgebirge) of the Bohemian Massif
    Geotektonika
    Geothermal crustal models at some regions in Egypt
    Global Change in the Mountains
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High loading rates induced in rock samples and their influence on rheological behaviour of rock medium
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    History of Fagus in Central Europe - an attempt of new interpretation of Fagus evolution
    History of Fagus in Central Europe - an attempt of new interpretation of fagus evolution
    History of trilobite research in Moravia
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hornictví v Mexiku
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologie
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
    Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland?
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    IGCP regional meetings
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Impaktový kráter Tswaing v Jihoafrické republice
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    In-situ sound velocity measurements in rocks
    Incomensurate fractionation trends in the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite at Maršíkov, Northern Moravia, Czech Republic; the role of A (F2)
    Indexové parametry jílové hmoty
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Indukovaná seizmicita
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    The influence of rocks on the dynamic characteristic of elastic waves
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    The inner structure of the Bohemian Massif
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    International conference "State of Geomorphological Research in the Year 2008"
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Fossil Arvicolids (Rodentia, Mammalia)", Rohanov, May 20-29,1987:Topics of the meeting and results of the discussions
    International symposium "Lepidolite 200"
    The 1st International Symposium on "Granites and Geodynamics"
    The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    An 'Intracranial Joint' in Frogs : studies in Herpetology
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Introductory talk
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrská geologie - 2. část
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Jizera a povodně v Turnově
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kinematic and isostatic models of lithosphere development in Eastern Alpine, Western Carpathian, Pannonian Basin region
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference meteoritické společnosti ve Vídni
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Druhá konference o geologii Pangei
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Konference radonový program ČR
    Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Die Kreide der Elbtalzone
    Kremnické rudné pole
    Křepice
    The KTB location and models of the crustal structure
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kystra
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Large Late-Variscan paleomagmetic overprinting on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Maastrichtian nannofossils in the material of Master Theodoricus's paintings (14th Century, Bohemia)
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Leaf and fruit compresions from the Bohemian Cenomanian
    Leaf and fruit compressions from the Bohemian Cenomanian
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Life strategies during the extension and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Fammenian boundaries in Bohemia and Moravia
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Limits of numerical paleostress analysis
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Linograptid "interregnum" and its geochemical signature at the S/D boundary in the Bardo Mts. (Sudetes, SW Poland)
    Lithology, structure and metamorphism of the transition area between Saxothuringicum und Moldanubicum in W-Bohemia
    Lithospheric thermal regimes in Europe
    Ljudi i okamenelosti
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Lower Aptian Ammonites from the Medziholie locality (the Malá Fatra Mountains, Slovakia)
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Palaeozoic palaeomagnetic results from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Lower Turonian Euroamerican Inoceramidae : A morphologic, taxonomic, and biostratigraphic overview
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Luminescence analysis in speleology
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    The mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (Western Sudetes, Bohemian Massif): metamorphic development and possible protolith composition
    Magmatic structures in the Karkonosze granite and their relation to tectonic structures in the eastern metamorphic cover
    Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
    Magnetic manifestation of changes in crystallographic symmetry of fine-grained natural haematite - effect of the sieving conditions
    Magnetic minerals, an origin of RMP and palaeomagnetism of volcanic rocks
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Man and Clay
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Medzinárodný seminár o geotermálnej energii
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Mega-Xenocrysten im quartären Basalt des Eisenbühl- erste Untersuchungen an Fest- und Fluidenschlüssen
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin
    Metamorphic event in the continental crust development
    Metamorphic evolution of the East Karkonosze polymetamorphic complex in Lasocki Range, West Sudetes
    Metamorphic zonation and anomalously hot geothermal gradient of the Silesian domain: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Methodology of measuring seismoacoustic emission by the measuring apparatus MDSA in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní kolokvium o událostech při hranici cenoman-turon (Grenoble 24.-26.5.1991)
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mezinárodní konference
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference geologických služeb ICOGS - Ottawa 1992
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní setkání diatomologů v San Franciscu
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Microfossil and palaeoenvironmental data on the Cenomanian/Turonian boundary in South Moravia (Czech Republic)
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Mid-Late Devonian arc-type magmatism in the Bohemian Massif: Sr and Nd isotope and trace element evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic
    Middle Pleistocene birds of Elaichoria 3, Greece
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Mine Planning and Equipment Selection
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minutes of Regular sessions of the Bureau of the International Union of Speleology held in La Chaux-de-Fonds, Switzerland
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Miocene floras of the South Bohemian basins
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelling magnetic anisotropy of samples from the KTB-1 borehole (Germany) under pressure conditions
    Modelling of hysteresis curves of magnetite-hematite mixtures
    Modelling of the theoretical X-ray diffraction patterns of the polytype structures of chlorite and vermiculite
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morphogenesis and tectonic position of Variscan granitoids in the eastern Oberpfalz and Bohemian Forest: Results of the gravity survey
    Morphological disparity within Sarmatian and Pannonian populations of Cyprideis from the Vienna Basin
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Muschelkalk - střední část germánského triasu a současný stav jeho výzkumu
    Mykogeochemická prospekce
    Mystery of the Prague Fault
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neogene and Quaternary Snakes of Eastern Europe: Fossil Record
    Neogene of the Vienna Basin and Alpine-Carpathian Foredeep
    Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    A new natural LPO type of clipopyroxene: evidence from EBSD study of eclogite xenoliths from Kaapvaal craton, South Africa
    New results on mineral zones and assemblages in the Czech part of the Královský Hvozd Unit (Künisches Gebirge)
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    New trends in speleology
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    Nomenclatural and taxonomic status of fossil birds described by H.G.L. Reichenbach in 1852
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
    O matematické geologii ve světě
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    O třech významných paleobotanických aktivitách
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku?
    Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Omán
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    The Ordovician Acritarch Frankea : Some Critical Remarks
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Organic-walled Microfossils Incertae Sedis from the Ordovician of the Argentine Precordillera and Bohemia
    Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži
    The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan formations of the Bohemian Massif, comparison with other regions in Europe
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Viséan to Namurian of the Upper Silesian Black-Coal Basin, Czechoslovakia: a contribution to the EUROPROBE
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Paleopalynology of the lower Miocene of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Paleozoic endogenic regimes and metallogenic features of ore-bearing blocks in the Bohemian Massif
    Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynological investigations in the Swiss Molasse Basin, first results from the USM Lower Freshwater Molasse, Oligocene to Early Miocene)
    Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
    Pan-African modification of the contact between middle and upper crust in the western zone of the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Pb-Pb and U-Pb zircon ages for orthogneisses from Eastern Bohemia: further evidence for a major Cambro-Ordovician magmatic event
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie včera, dnes a zítra
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    Poučení pro naši sedimentologii
    Pouzdřany - wine cellars
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Povrchové a připovrchové procesy
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Pozďátky 1989
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preface - special issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšt' nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Preface
    Preface
    Preface
    Preface
    Preface
    Preface
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    The Preisach diagram and Wohlfarth's remanence formula - internal interactions revisited
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Prepared exploration works for verification of gold mineralization in black shales of Hermanovice-Vrbno area
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Problem of the Miocene/Pliocene boundary as arising from palynostratigraphic studies from Gojna (Southwestern Poland)
    Problematické zeminy
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Processes in granulite metamorphism
    Processing of the waste with content of arsenic
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Professional estimate in geomechanics
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Musil - 75
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Progress of palaeobotanical research in 2006 and 2007
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Proposal of multidisciplinary approach to the prediction of mining induced geodynamic processes
    Propose of the new mode classification of the granitoid rocks from Western Carpathians
    Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon risk research in the Czech Republic
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Record of sea-level change in hemipelagic strata: insights from 2D numerical modeling
    Regional Field Symposium on Mesozoic Brachiopods Voeroesberény, Hungary, September 6-11, 1992
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remembering Barrande ´69
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Pécs, October 2007
    Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Šlapanice
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Report on ferns of the Bohemian Cenomanian and their spores in situ
    Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Report on the 3rd international Workshop on the standard Lower Cretaceous ammonite zonation of the Mediterranean region
    Report on the 4th International Workshop of the Lower Cretaceous Cephalopod Team (IGCP-Project 362)
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Rock magnetism and borehole magnetic measurements
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian boundary interval - Kněžívka of NW margin of Prague
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    The Saxonian Granulite Massif (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif): Indications for the crustal evolution of the Central European Variscides from U-Pb-LA-SF-ICP-MS zircon ages
    Scale Effect in Transmissivity Data Distribution
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Second meeting of the Czech Geological Society and 84th anniversary meeting of the Geologische Vereinigung in Prague
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentologie
    Sedimentologové se sešli ve Freibergu (Sediment '95)
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedmá uhelně geologická konference
    Seismic activity after 2000 swarm and new results in the Western Bohemia/Vogtland Area
    Seismic Anisotropy: Comparison of Lab-, Logging, and VSP- Data
    Seismic anisotropy in continental upper mantle
    Seismic exposition of the West Bohemia spa region
    Seismic source self organizing
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Seminář o geologii Vorarlberku
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Seminář z konference o životním prostředí
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Sequence stratigraphy of Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic): preliminary results
    Sequence stratigraphy of the Elbtal and Danubian Cretaceous groups (Germany) : tentative Cenomanian-Turronian correlations across the Bohemian Massif
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    The shape preferred orientation of minerals and its relationship to the magnetic fabric in the Karkonosze Mts pluton
    Shear zones and mineralizations in the Sudetes, SW Poland
    Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence - signal of Variscan orogeny
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silurian and Devonian Foraminifera from the Barrandian area (Czech Republic)
    The Silurian and early Devonian in south-western Sardinia : guide-book
    Silurian graptolites from North Cape turbidites
    Silurian (Wenlockian) sporomorph in South Bohemian Moldanubicum
    Silurian/Devonian boundary sequence: Variation of organic matter as a function of energy fluctuations in the depositional system (Dadas Fm., SE Turkey)
    Silurian/Devonian boundary sequences: global and environmental significance of enhaced bioproductivity
    Simulation of aftershock series from rock samples
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Sjezd Americké geologické společnosti v Dallasu
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Slovo úvodem (předmluva)
    Služby ČGS v 21.století
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Small Catchment Research
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Soil clay fraction composition in relation to some soil properties
    Soil skeleton in Bohemia
    Some angiosperms of the Bohemian Cenomanian - palaeoecology and evolution
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Some knowledge of changes during the heating of magnetic minerals
    Současné horní právo v České republice
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    The South Krkonoše Mountains: Saxothuringian/Moldanubian boundary in the Czech Sudetes?
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Spectral analysis of short seismic signals
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
    The Sr-Nd isotope geochemistry of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Sr-Nd isotopic study of the Karkonosze granite (Western Sudetes)
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Staronový fenomén geoparků
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids
    Stratigraphic distribution of the class Hyolitha (Mollusca) in the Barrandian area (Czech Republic)
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    The structural and metamorphic record of the Variscan Orogenesis at the eastern margin of the Moldanubian Zone in the Bohemian Massif associated with the Brunovistulian foreland underthrusting
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural map of the basement of Europe
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structural successions in the Saxothuringian zone of the Hercynian orogenic belt: a basis for a model of geotectonic evolution
    Structure of the Bohemian Massif
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Město Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní geologie a geotektonika
    Strukturní pozorování v Jeseníkách
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge : the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    The Sudetes as a domain of Variscan strike-slip tectonics
    The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres
    The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Survival and recovery after the 'utilis extinction Event' - Litohlavy
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN)
    Sympozium o triasové stratigrafii
    Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Tectogenesis of the Mid-European Variscan fold belt
    Tectonic significance of Moldanubian MORB- and WPB-type amphibolites in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Tectonic structure and seismic activity in West Bohemia swarm region
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    The tectonometamorphic evolution of the western part of the Teplá-Barrandian (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Terranes of eastern Bohemian Massif: tectonostratigraphic and lithological units of the Moravicum and Moldanubicum
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Test of a mobile digital seismoacoustic equipment PATE in the environment of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    Textural evidence for the existence of two-phase granites in the younger intrusive complex granites of the Krušné hory/Erzgebirge province
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Thermal structure of the lower mantle
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: mechanisms or the formation of inverted metamorphic sections in the SE Bohemian Massif
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Third World Congress of Herpetology
    Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Tiny geophysical measurements in the Ochozská Cave
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Triadobatrachus Revisited
    TRILO 2012: horké novinky z prvohor
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
    Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
    Třetí mezinárodní konference o eklogitech
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Turold quarry
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    Účast geofyziků na 28. MGK
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Uherčice
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic
    Uranium activates in karst regions
    The use of biological methods in studies of karst
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Úvodní slovo
    Úvodní slovo
    Úvodní slovo editora
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    V. slovenská geologická konferencia
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    Variscan granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Variscan vs. Cadomian tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian zone, Bohemian Massif, Czech Republic: evidence from 40Ar/39Ar mineral and whole-rock slate/phyllite ages
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Vend na jižní Moravě?
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vertical extrusion and horizontal spreading of orogenic lower crust: a key exhumation mechanism in large hot orogens
    The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
    VII. uhelně geologická konference
    VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) - Mąchocice Kapitulne, 22-25.04.2010
    VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
    VII.uhelně geologická konference
    Vize portálu české geologie
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    V.M. Goldschmidt Conference for the Advancement of Geochemistry 1994
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výročí J.A.Komenského a výuka geologie
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France)
    Wau en Namus - černá oáza v centru Sahary
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Western Bohemia eartthquake swarm area - what can we see in seismograms from local events
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    The Workshop "High Temperature-Low Pressure Metamorphism and Deep Crustal Structures": geology and geophysics 90 hand-in-hand (IGCP 304 final meeting)
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren
    World coalbed methane projects
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Za černými břidlicemi napříč Marokem
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Závěrečná konference projektu IGCP 216 Global Bio-Events
    Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Zdroj, přenos a ukládání kovů
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge)
    Zonálnost pňů Li-F granitu
    Zoubekite, (AgPb4Sb4S10), from Cioclovina shear-zone mineralization, Romania
    Zpráva o XVI. konferenci o jílové mineralogii a petrologii, konané ve dnech 27.-31. srpna 2000 v Karlových Varech
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity