Record details

Subject heading
    kontinentální okraj pasivní
Article
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Tectonic significance of Moldanubian MORB- and WPB-type amphibolites in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží