Record details

Subject heading
    kontrola hydrogeologická
Article
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu