Record details

Subject heading
    kontrola stratigrafická
Article
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    North Bohemian foundry bentonites
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Teleostean fishes, Cyprinodontidae) in the evaporitic Upper Badenian of Eastern Czech Republic
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu