Record details

Subject heading
    konzervace
Article
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace