Record details

Subject heading
    korelace
Article
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine-Carpathian border zone
    Geochemical constraints on the source materials of moldavite tektites
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Jedovatě zelené vltavíny
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Tisovec Limestone - an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii