Record details

Subject heading
    koroze
Article
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Palaeoenvironments recorded on rocky substrates (Bohemian Cretaceous Basin)
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Problematika koroze a konzervace skla
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo