Record details

Subject heading
    kovy neželezné
Article
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku