Record details

Subject heading
    krkonošsko-jizerský pluton
Article
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Basites in northern part of the Izera-Karkonosze block: A magmatic record of early Devonian rifting of the Saxo-Thuringian passive margin and its subsequent subduction
    Le batholithe de Karkonosze (Sudetes, Pologna): Emplacement en domaine extensif tardi hercynien
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Dvě století krkonošské geologie
    Early Palaeozoic Izera (Rumburk) granites from West Sudetes, Poland
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland)
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    A general view on the Karkonosze granite
    Geochronology of a composite granitoid pluton: a high-precision ID-TIMS U-Pb zircon study of the Variscan Karkonosze Granite (SW Poland)
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    The Izera-Karkonosze Block and its tectonic development (Sudetes, Poland)
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Jizerské hory
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Kinematics and strain due to three phase deformation in the South Krkonoše mountains, Western Sudetes, Czech Republic
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Krkonošský národní park
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Magmatic structures in the Karkonosze granite and their relation to tectonic structures in the eastern metamorphic cover
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Neživá příroda Krkonoš
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Quality of water in the experimental river basins
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    A review of Rb-Sr isotope patterns in the Carboniferous granitoids of the Sudetes in SW Poland
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    The shape preferred orientation of minerals and its relationship to the magnetic fabric in the Karkonosze Mts pluton
    Skály jako z pohádky
    Sr-Nd isotopic study of the Karkonosze granite (Western Sudetes)
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Understanding the Karkonosze Mts. granite
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vznik hodnot Českého ráje
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Záhnědy na Liberecku
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa