Record details

Subject heading
    kryopedologie
Article
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Quartärer Vulkanismus in der Oberpfalz
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Significance of the shear planes for identification of the solifluction phenomena
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)