Record details

Subject heading
    kryptogenní jevy
Article
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints