Record details

Subject heading
    krystal
Article
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Loucké kameny
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    "Obyčejný" křemen
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    On the Applicability of Theoretical Models of the Motion of Crystals in Viscous Magma
    Opracování monokrystalů
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Titanit ze Žulového vrchu u Vápenné v Jeseníkách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Whewellit a jeho výskyty
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zajímavosti o kalcitu
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova