Record details

Subject heading
    krystalinikum
Article
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    The Bohemian Massif - a short introduction
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Coaxial magnetic fabrics in the basement rocks of the Western Carpathians: a remnant of the Variscan structure within the Alpine edifice
    Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    The Determination of the PT Conditions during Transition from Steep Syn-Extrusional Fabrics to Horizontal: NE Snieznik Domain
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Epilogue
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
    Evidence from laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses for early Cambrian and early Ordovician pulses of granitic plutonism in the Western Bohemian Massif
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exhumation and metamorphism of an ultrahigh-grade terrane: geochronometric investigations of the Sudete Mountains (Bohemia), Poland and Czech Republic
    Felsic granulites from the Gföhl Unit (Austria and Czech Republic): metamorphosed pre-Variscan metagranites or Visean high-pressure melts?
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geological Setting of Uranium Mineralization in the Oberpfalz basement, Northeast Bavaria/F.R.G
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologie
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Geology
    Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Gravity Maps of the NW Bohemia
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Grid search hypocentral location method in simple 1-D media
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Hercynite- vs. Kyanite- Bearing Granulites of the Strážek Moldanubicum: Metamorphic and Structural Relationships
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    The high-pressure granulites of the Zlote unit: Sm-Nd and single grain U-Pb zircon ages from the Rychleby Mts.
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Important geosites of the Polish Sudetes
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Die komplexe Entwicklungsgeschichte des variszischen Orogens am beispiel des östlichen Saxothuringikums
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Laboratory investigation of elastic anisotropy and texture of rocks from Kola Super Deep Borehole SG-3
    The Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit - Recent State of Knowledge
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Metabasites from the Polish part of the Andělská Hora Formation (Moravo-Silesian Zone): Geochemistry, metamorphic history and geotectonic meaning
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Microstructure, EBSD-Measured Texture and Seismic Properties of Mantle Eclogite FRB 1300 from the Premier Mine, Kaapvaal Craton, South Africa
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neue Einblicke in ein altes Gebirge - die variscide Kruste in Mitteleuropa
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    On the significance of Gneissic Enclaves in the 500 Ma Metagranite, the Lądek-Snieźnik Metamorphic Unit, the West Sudetes
    Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stress
    Origin and metamorphic evolution of blueschists and very low-grade rocks of the Meliata Unit, Western Carpathians
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrogenesis of Bohemian Massif metabasites
    Petrogenesis of the south Bohemian granulites: The importance of crystal-melt relationships
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Pre-conference fieldtrip: structure and metamorphism of the Meliata Unit
    Pre-Variscan metaigneous rocks of the Kłodzko Metamorphic Complex - a vestige of Cadomian subduction in the Central Sudetes, SW Poland
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting: result of contrasting mineral rheologies and solid state annealing
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    The Rheological Parameters Controlling Asymmetrical Cretaceous Extensional Process in the Vepor unit, West Carpathians
    Rheologischer Kollaps eines unterkarbonischen Hochplateaus in der Böhmischen Masse: Die Rolle der Nordböhmischen Scherzone
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
    SHRIMP zircon ages from gneisses help locate the West-East Sudetes boundary (NE Bohemian Massif, SW Poland)
    Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    The structural and metamorphic record of the Variscan Orogenesis at the eastern margin of the Moldanubian Zone in the Bohemian Massif associated with the Brunovistulian foreland underthrusting
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    Structure and Episodic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: from Deep Retro- to pro-Wedge Orogenic Fabrics
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Strukturelle Entwicklung am Südostrand der Böhmischen Masse
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Thermische Modellierung schneller Extrusion von Hochdruckgesteinen aus der variszischen Gebirgswurzel im Erzgebirge
    Three-dimensional retro-modelling of transpression on a linked fault system: the Upper Cretaceous deformation on the western border of the Bohemian Massif, Germany
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    U-Pb geochronology revealing different monazite generations in the polyphase paragneisses of the Teplá Barrandian Unit, Northwestern Bohemian Massif: Implications for the processes involving monazite formation
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    The Variscan Orogen in Poland
    Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vertical Movements along the Main Faults in the East-Sudetic Region
    Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zur Geologie des nördlichen Bayerischen Waldes und des südöstlichen Oberpfälzer Waldes - ein Überblick
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové