Record details

Subject heading
    krystalochemie
Article
    Amfiboly
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Barva ametystu a její příčiny
    Bezbarvé materiály napodobující diamant
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bogatyje borom sljudy i chlority iz miarolovych pegmatitov
    Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay Raw Materials and Clay Minerals in the Service of Man
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Crystal-Chemical Characterization and Properties of Bohemian and Moravian Tektites
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    The crystal chemistry of paulingite
    Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
    The crystal chemistry of the zippeite group
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    The crystal structure and crystal chemistry of uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
    The crystal structure of meurigite
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Crystalochemistry of analcime
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Duhamelite discredited
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    The effect of composition of dioctahedral Na-smectites on their swelling
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. I, Mid-infrared region
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. II, Near-infrared region
    Eruption processes and geochemistry of Komorní Hůrka scoria cone, Cheb Basin, Czech Republic
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Fe3+ ion exchange reactions of clay minerals
    Fe3+ vesuvianite from Žulová (Czech Republic) studied by single crystal electron paramagnetic resonance (EPR)
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Germanium muscovites with excess hydroxyl water, KAl2(Ge3-xAl1+xO10-x(OH)x(OH)2) and the question of excess OH in natural muscovites
    Granáty
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
    Interpretation of Chemical Composition and X-Ray Diffraction Patterns of Chlorites
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
    Krystalochemie spinelidů
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Křemen z lokality Kněževes
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Locality No.5 - Pernštejn near Nedvědice : Metamorphosed tourmaline in mica schists - Tourmaline minerals: dravite, schorl
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Locality No.10 - Myšenec near Protivín : Barren pegmatite with giant tourmaline aggregates (natural reserve - no hammering, no collecting) - Tourmaline minerals: schrol, dravite
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Methylene blue interactions with reduced-charge smectites
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral nomenclature in the mica group: the promise and the reality
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogy of chromitites from three ultramafic massifs in Macedonia
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analyses and an improved diagram for graphical representation
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
    Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study
    Parallel intergrowths in cronstedtite-1T: determination of the degree of disorder
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Photoluminescence emission of rare earth elements in natural monazite and synthetic orthophosphates
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
    Probing the motional behaviour of protons in letovicite by static 2H NMR experiments and lineashape simulations
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Přibyslavice near Čáslav
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Pyroxeny a amfiboly
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Rare sulfosalts from Vulcano, Aeolian Islands, Italy. V, Selenian heyrovskýite
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Refinement of the structure of "protolithionite" 3T
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Skrytá krása černého turmalínu
    Some structural properties of cookeite minerals
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)
    Structural locations of the iron ions in cordierite: a spectroscopic study
    Structural properties of ferromagnesian cordierites
    Structural study of acid-treated smectites by IR spectroscopy
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Systematika minerálů uranylu
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Thermal Stable Porous Crystal from Montmorillonite I.Preparation and the Properties of Al and Zr Pillared Montmorillonites
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)
    Tourmalines of Povondraite - "Oxy-dravite" Series from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalíny
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Uraninit
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Uranyl oxide hydrate minerals from the standpoint of coordination chemistry
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
    Whewellit a jeho výskyty
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu