Record details

Subject heading
    krystalografie
Article
    Amfiboly
    Antonín Šimek
    Bezbarvé materiály napodobující diamant
    Connoisseur's Choise: Cassiterite, Cínovec, Czech Republic
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Magnetocrystalline anisotropy of rocks and massive ores: a mathematical model study and its fabric implications
    A method for determination of crystallographic preferred orinetation of feldspars in porphyry magmatic rocks
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Opracování monokrystalů
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Pyroxeny a amfiboly
    Rosického goniometr
    Skrytá krása černého turmalínu
    Šokový křemen v českém kráteru
    Těžké minerály od Sudějova
    Vojtěch Rosický
    Vrbův žák Vojtěch Rosický
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení