Record details

Subject heading
    krystaly
Article
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Cerusit ze Stříbra
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    A method for determination of crystallographic preferred orinetation of feldspars in porphyry magmatic rocks
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Moravské achátové geody
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Rubelity z Řečice
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Za zeolity na Island
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity
    Zeolity Českolipska
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zeolity melafyrů SV Čech
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou