Record details

Subject heading
    kvarcit
Article
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Comparative Rheology Map - a New Approach Connecting Experimental and Natural Observations
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Geological relations in the NW part of the Královský hvozd (Kuenisches Gebirge_/Kingswood/, Bohemian Massif
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Inverse rheological behaviour of marbles and quartzites resulting from superposed HT/LP extension on Barrovian compressional fabric
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Limitations of tensor subtraction in isolating diamagnetic fabrics by magnetic anisotropy
    Lithic industries from Abusir, Lower Egypt
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Mezolitická kamenná industrie
    Microstructures in Selected Folds of the Vrbno Group (Silesicum)
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Pre- Symposium Excursion, day 1, stop 4: Cadomian unconformity - Monumentenberg/Hohe Dubrau near Gross-Radisch
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Structural succession at Vysoký kámen in the Czech part of the southern Fichtelgebirge tectonic domain of the Central European Hercynides
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Subgreenschist facies metamorphism of quartzites of the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Volyň na Moravě
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)