Record details

Subject heading
    kvartér Českého středohoří
Article
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Bohemian garnet
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    České granáty v českém skle
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy