Record details

Subject heading
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
Article
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jizera a povodně v Turnově
    K charakteristice niv brdských toků
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Kapucínské skály
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Krušné hory - smutné pohoří
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphotectonic effects in fault zones
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Národní park Podyjí
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Národní park Šumava
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Poseidon - mimořádný objev
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Primární bezlesí na Šumavě
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Volyň na Moravě
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří