Record details

Subject heading
    kyselý déšť
Article
    Acid deposition
    Acidification and acid rain
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Catchment hydrology and acidification recovery at the Gardsjön covered catchment experiment
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Changes in the d34S ratio of pore-water sulfate in incubate Sphagnum peat
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Environmental policy of the Central European countries
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
    Kyselé deště stále s námi
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Sulphur isotope dynamics in present-day atmospheric deposition, forest canopy, forest soil and catchment discharge
    Temporal and elevational patterns in 34S values of different types of atmospheric deposition in the Jezeří catchment, Czech Republic
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995