Record details

Subject heading
    kyselina huminová
Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    The komplexation of mercury by humic acids
    Lignite as a chemical raw material
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken