Record details

Subject heading
    kyslík
Article
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata zone (Middle Badenian) of the NW part of Vienna basin (Slovak part)
    Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Biotity třebíčského plutonu
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Estimation of the Value of the Electric Field in the Upper Ionosphere before an Earthquake
    Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kyslík v karbonu
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou