Record details

Subject heading
    lávový proud
Article
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Havajské vulkány
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Ostrov Skye, přírodní klenot Skotska
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Volcanic hazards and jökulhlaups in Iceland
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí