Record details

Subject heading
    labská oblast
Article
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Královédvorský pískovec
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Lower Turonian microflora at Skalka near Velim (Central Bohemia, CSFR)
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Podkrkonošské "tarasy"
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst