Record details

Subject heading
    lateritizace
Article
    Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
    Ein metalateritisches Denudations-Niveau als lithologisch und zeitlich korrelierbarer Bezugshorizont in Phylliten, Glimerschieferen und Gneissen des ostbayerischen Grundgebirges
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav