Record details

Subject heading
    lavina
Article
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace