Record details

Subject heading
    lebka
Article
    Complements to the anatomical knowledge of Cyclurus macrocephalus Reuss (Pisces, Actinopterygii) from the Eocene of Kučlín, Bohemia, Czech Republic
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Discovery of Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) in the Klabava Formation (Arenig) near Komárov (Prague Basin, Czech Republic)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Lalokoploutvé ryby
    A new discosauriscid seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of Moravia, Czech Republic
    New remains of Pleistocene Ovibos moschatus from Germany and its geographic and stratigraphic occurrence in Europe
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    On a small Cochleosaurus described as a large Limnogyrinus (Amphibia, Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic
    Patterns of larval development in Cretaceous pipid frogs
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
    Revision of Cheliderpeton vranyi FRITSCH, 1877 (Amphibia, Temnospondyli) from the Lower Permian of Bohemia (Czech Republic)
    Shape analysis of sexual dimorphism in Upper Palaeolithic skulls from Předmostí (Czech Republic)
    Stále záhadné deinotériá
    Tiktaalik - ani ploutev, ani noha
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam