Record details

Subject heading
    letovické krystalinikum
Article
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika