Record details

Subject heading
    leukosom
Article
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Mineral controls on the trace element and REE geochemistry of high-pressure leucogranulites from the Bohemian Massif
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Starkoč near Čáslav
    Two types of "augen gneisses" in the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes, Poland
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku