Record details

Subject heading
    lignit
Article
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Lignite as a chemical raw material
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)