Record details

Subject heading
    limonit
Article
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Cetechovické mramory
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Lokality Tachovské rokle
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Modern and Palaeozoic iron ooids - a similar volcanic origin
    Moravské geody
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Thasos nejen zlatý
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína
    Zlatohorský "glockerit"
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku