Record details

Subject heading
    linarit
Article
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ