Record details

Subject heading
    lineace
Article
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Constriction due to subduction: evidence for slab pull in the Mariánské Lázně complex (central European Variscides)
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    Four magmatic fabrics in the Tuolumne batholith, central Sierra Nevada, California (USA) : implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust
    A general view on the Karkonosze granite
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Indentation pits: a product of incipient slip on joints with a mesotopography
    Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study
    Late Variscan stress-field rotation initiating escape tectonics in the south-western Bohemian Massif: a far field response to late-orogenic extension
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Mesostructural and kinematic characteristics of core gneisses in western part of the Orlica-Snieznik Dome, West Sudetes
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    P-T-d Evolution of Marbles and Mica Schists in the Krowiarki Range, the Lądek-Snieznik Metamorphic Unit, West Sudetes
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Syn-tectonic Emplacement of Island-Arc Calc-Alkaline Magmas during Oblique Transpression: SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Understanding the Karkonosze Mts. granite
    Variscan tectonics of allochthonous units of the Erzgebirge and the Vogtland (Saxo-Thuringian Zone): An E-W profile from the gneiss dome of Reitzenhain to the Berga antiform