Record details

Subject heading
    lineament
Article
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
    Bipolarity in regular structural patterns
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Continental Drilling. Some Remarks
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Geological Setting of Uranium Mineralization in the Oberpfalz basement, Northeast Bavaria/F.R.G
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen Tektogenese aus KTB-Ergebnissen
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Three-dimensional retro-modelling of transpression on a linked fault system: the Upper Cretaceous deformation on the western border of the Bohemian Massif, Germany
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08