Record details

Subject heading
    lithium
Article
    About the nomenclature and the type locality of the elbaite: a historical review
    Abundances and fractionation trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. I, Mid-infrared region
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. II, Near-infrared region
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geologie
    Historie novoveského pegmatitu
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Li Isotopic Composition of Arc-Related Lavas from Viti Levu, Southern Fiji
    Li Isotopic Composition of Foraminiferal Tests and their Host Sediments.
    Li Isotopic Composition of Planktonic Foraminiferal Tests and their Host Sediments from ODP 926A
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    New constraints on the lithium isotope compositions of the Moon and terrestrial planets
    OH defects in spodumene: a comparative study of spodumene of various genetic types
    On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analyses and an improved diagram for graphical representation
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Precise measurement of Li isotopes in planktonic foraminiferal tests by quadrupole ICPMS
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přibyslavice near Čáslav
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Refinement of the structure of "protolithionite" 3T
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic)
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Věžná near Nedvědice
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát